PRISER

Kørekortsattest: kr. 500 inkl moms.

Urinprøveglas kr. 5.

Mulighedserklæring og sygemelding/frihåndsattester: kr. 700.

Rejsevaccination og andre private vaccinationer (f.eks HPV-vaccination):
1. gang kr. 350, efterfølgende gange samt øvrige familiemedlemmer kr. 150.


Influenza-vaccination for selvbetalere: kr. 200 incl. vaccine.

Akupunktur nålepenge: kr. 50.

Gruppe 2 konsultationshonorar: kr. 290.

Attest mhp fritagelse for gymnastik: kr. 506,25.

Attest mhp sygeeksamen: kr. 390.

Kopi af journal: efter tidsforbrug og sider.

Ansøgning om parkeringskort for handicappede: kr 500.

Ansøgning om enkelttilskud kr. 200. 

Lægeerklæring ifm. afbestilling af rejse ved sygdom kr. 753,75

Privat konsultation f.eks turister uden for EU kr. 700

Ved gentagne mangelfuld registrering af sundhedskort kr. 700.

Priserne er inklusive moms og sidst reguleret den 30/1-2024